آمریکا شیطان چارلی جیمز شیر ممه سکسی لعنتی در کلاس

08:04
2084

استاد چارلی جیمز شیر ممه سکسی در انتهای طناب خود قرار دارد. او در حال تلاش برای آموزش یک دانش آموز زحمتکش است ، اما او هیچ یک از مطالب را نمی فهمد. بنابراین پروفسور جیمز جلوی سر خود را در برابر دیوار متوقف می کند